Ressourcer / Tilknytning

Tilknytning

  SPØRGESKEMA

 

Teorier om betydningen af vores tilknytninger har været genstand for seriøs forskning i snart mange år. Når man undersøger hvem der kommer mere robust ud fra en svær barndom eller hvem som rammes i høj grad af livets til tider traumatiske oplevelser, ser det ud til at vores helt tidlige tilknytning er af afgørende betydning. 

 

Den gode nyhed er imidlertid, at vores hjerner aldrig er færdige med at udvikle sig – neuroplasticitet – og vi kan til stadighed dyrke og nyde godt af positive, respektfulde, stabile og intime relationer med mennesker i vores liv.

 

Som spædbørn og børn lærer vi helt grundlæggende måder at knytte os til andre mennesker. Det er afgørende for vores mulighed for at overleve, at vi kan knytte os til vores primære omsorgsgivere. Det vil oftest være vores biologiske forældre, det kan også være plejefamilier, centrale bedsteforældre el.lign. som kommer til at spille en stor rolle.

 

Som mennesker er vi i sandhed flokdyr. Som menneskebarn er vi meget sårbare og afhængige i de første måneder og år af vores liv af, at andre omkring os vil sikre vores overlevelse. Vi skal høre til for at kunne leve.

 

For at sikre dette udvikler vi en måde at knytte os til disse mennesker på. Rent faktisk kan man i dag med videnskaben i ryggen sige, at de relationer vi skaber, de tilknytninger vi skaber – skaber vores sind. Skaber hvordan helt fysisk vores sind kommer til at virke.  Det afgørende er ikke om det har været en ”let” eller en ”svær” barndom bedømt ud fra objektive begivenheder, men i hvilken grad forældrende har kunnet hjælpe barnet med at føle sig, forstået, set og hørt i hvad der nu end skete.

 

Når vi som voksne kigger på os selv kan vi se, at der er særlige mønstre som denne tilknytning antager. Der kan være én fremtrædende model for hvordan jeg knyttede mig til min mor, og en anden for min tilknytning til min far. Når der har været ”forstyrrelser” i vores tilknytning kan der ses en sammenblanding, men der vil altid være én stil som er den mest tydelige.

 

 

Skemaet her består af to dele. De indledende spørgsmål er relativt brede og går på hele din familieoplevelse. Hvis du gennemgår spørgsmålene på egen hånd  kan det anbefales at skrive svarene ned løbende. Bare lad ordene flyde og censurer ikke og tænk ikke på grammatik eller stavefejl, blot lad indholdet i dit svar flyde så frit som muligt.

 

Anden del af skemaet er mere detaljerede spørgsmål, som du måske har lyst til at gå i gang med. Gennemgå spørgsmålene for én enkelt relation ad gangen. Fx start med din tilknytningsform til din far, og gå hele skemaet igennem. Derefter kan du gå videre med fx din mor etc.

 

Besvar spørgsmålene med JA eller NEJ, hvor der er flest JA’er vil pege på din mest sandsynlige tilknytningsstil.

 

Nogle af dine svar på spørgsmålene vil gøre det tydeligt at du har forandret dit mønster, lært andre måder undervejs. Hvis du kan genkende, at der har været en udvikling mht et særligt spørgsmål, så blot noter denne forandring ned.

 

Hvis nogle af spørgsmålene i særlig grad rammer en smerte eller en oplevelse som har været central for dig, så noter det endelig ned i marginen.

 

 

GENERELLE SPØRGSMÅL TIL FAMILIESITUATIONEN

 

 • Hvordan husker du din barndom ? Hvem bestod din familie af ?
 • Hvordan kom du ud af det med dine forældre som helt lille barn ? Hvordan udviklede jeres relation sig hen over teenagealderen og frem til i dag ?
 • Hvordan var din relation til din mor og din far forskellig ? og hvordan var din relation på samme måde ? Er der måder du forsøger at være ligesom dem på, eller forsøger at undgå at være ligesom dem på ?
 • Følte du dig nogensinde afvist eller bange for dine forældre ?
 • Var der oplevelser i din barndom hvor du følte dig overvældet eller traumatiseret ? føles det som om nogen af disse oplevelser stadig fylder i dag ? På hvilken måde viser det sig i dit liv i dag ?
 • Hvordan opdrog dine forældre dig ? Hvordan blev du irettesat / sat på plads/ vejledt ? Hvilket indtryk efterlod det på dig ?
 • Kan du huske de tidligste situationer hvor du blev adskilt fra dine forældre ? Hvordan oplevedes det ? Var du nogensinde borte fra dine forældre i længere perioder ?
 • Oplevede du dødsfald blandt  nogen som var tæt på dig eller på anden måde betød noget for dig ?  Har du nogensinde mistet nogen af betydning ?
 • Hvordan talte dine forældre med dig / til dig når du var glad og opstemt, fuld af energi ? Når du var ked af det eller frustreret eller vred, hvad ville der så typisk ske ? var der forskel på din mors og din fars reaktion ? I så fald hvordan ?
 • Var der andre end dine biologiske forældre som tog sig af dig, da du var barn ? Hvad betød de for dig ? Hvad er dit forhold til dem i dag ?
 • Hvis du oplevede svære ting gennem din barndom, var der så positive relationer udenfor din umiddelbare familie og hjem som du kunne vende dig til ? PÅ hvilken måde var det godt for dig ?  Har du sådanne nogle mennesker i dit liv i dag ?

--- o O o ---

 

SIKKER TILKNYTNING

Fri til at knytte forbindelser, udforske og reflektere

 

Tidlige erfaringer:

 1. Oplevede du som barn en knstant strøm af følelsesmæssig næring og omsorg fra dine forældre ?
 2. Følte du dig sikker på at du var velkommen og ønsket i familien ?
 3. Følte du dig tryg ved af være lidt væk fra dine forældre – sikker på at de nok skulle komme tilbage ?
 4. Oplevede du dine forældre som konsistente, sikre og pålidelige ?
 5. Oplevede du en balance mellem at være optaget af din omverden ( legekammerater, lege på egen hånd med legetøj etc) og oplevelsen af at være sammenhørig med dine forældre ?
Senere i barndommen:
 1. Havde du tillid til at dine forældre ville være der når du havde brug for det ?
 2. Kunne se hvad du havde brug for og ville give det ?
 3. Kunne vise kærlighed og omsorg på en måde som du kunne mærke ?
 4. Kunne give dig en oplevelse af tryghed ?
 5. Bevare sunde og respektfulde grænser ?
 6. Have kapacitet nok til at håndtere konflikter og skænderier og kunne sikre at I genoprettede jeres relationer respektfuldt uanset hvad der var gået for sig ?
 7. Kunne rumme barnets naturlige aggression og lejlighedsvise afvisning uden at ville trække sig og ”gøre gengæld”  
Aktuelle erfaringer:
 1. Føler du at du har tilstrækkelig fleksibilitet til følelsesmæssigt at rumme misforståelser, fejltagelser og skuffelser i dine relationer uden at være bange for at de ophører ?
 2. Har du tillid til dig selv ?
 3. Har du en realistisk tillid til verdenen, andre mennesker ?
 4. Føler du dig godt tilpas ”i dig selv” uanset om du er alene eller sammen med andre ?
 5. Har du vigtige følelsesmæssige relationer med..
 6. Venner
 7. Familie
 8. Kæreste / ægtefælle
 9. Har du tilfredsstillende forhodl til både mænd og kvinder ?
 10. Bevarer du din selvtillid og selvrespekt i dine nære relationer ?
 11. Har du en god og sikker fornemmelse af dine lyster og grænser i seksuelle kontakter ? 

Hvilket af disse udsagn ovenover føler du bedst beskriver dig ?

 

--- o O o ---

 

UNDVIGENDE TILKNYTNING 

”Jeg er en klippe – jeg er en ø”

 

Tidlige erfaringer:

 1.  Oplevede du at dine forældre generelt forsømte deres ansvar overfor dig ? eller virkede generelt fraværende selvom de fysisk var tilstede ?
 2. Føler du at den til tider følelsesmæssige isolation, du oplevede i din barndom var en ”god ting” fordi dine forældres manglende tilstedeværelse eller hårde kritik hjalp dig til at udvikle en stærk vilje og selvstændighed ?
 3. Oplevede du at én eller begge af dine forældre valgte dig fra ?

 Aktuelle erfaringer:

 1. Foretrækker du ofte at være ude i naturen eller sammen med dyr fremfor mennesker ?
 2. Fordyber du dig i ting, hobbyer eller aktiviteter som ikke kræver menneskelig kontakt ?
 3. Er det svært at huske din barndom med de følelser som knytter sig til minderne ? Husker du oftest faktuelle detaljer uden at have en oplevelse af at kunne mærke du faktisk var tilstede ?
 4. Har du en generel tendens til at minimere betydningen af tætte relationer ?
 5. Kan du føle dig næsten overlegen i ikke at have brug for andre ?
 6. Har du svært ved at tage imod opmærksomhed, hjælp, komplimenter ?
 7. Føler du dig ofte udenfor i grupper – som om du var fra Mars  - mere iagttager end deltager ?
 8. Finder du ofte fejl ved dine venner eller partnere ?
 9. Det du finder fejlagtigt ved dem – er det aspekter du kender fra dig selv ? hvordan har du det med de aspekter i dig selv ?
 10. Har du store forventninger til andre mennesker eller sætter du barren lavt så du undgår at bliver for skuffet ?

 Hvilket af disse udsagn føler du bedst beskriver dig ?

--- o O o ---

 

ÆNGSTELIG ELLER AMBIVALENT TILKNYTNING

Tab af selv-følelse og over-fokusering på andre

 

Tidlige erfaringer:

 1. Oplevede du at dine forældre kunne være meget vekslende i kontakten – være helt på og så uden videre være helt fraværende ?
 2. Var det ofte nødvendigt for dig at ”overdrive” når du viste følelser, for at opleve at du blev taget alvorlig og dine behov blev opdaget ?
Aktuelle erfaringer:
 1. Oplever du den samme uforudsigelige tilgængelighed hos andre vigtige personer ?
 2. Savner du altid noget eller nogen i dit liv for at føle dig tilfreds ?
 3. Oplever du ofte at du ikke får hvad du har brug for ? Stiller du dig ofte tilfreds med det som bliver tilbudt fremfor at udtrykke hvad du har brug for ?
 4. Er det svært for dig at finde ud af hvad du har lyst til ?
 5. Er det angstprovokerende at bede om noget i frygt for at blive afvist, få et nej ?
 6. Føler du uro, usikkerhed – spekulerer længe over en samtale efter den er afsluttet ?
 7. Ønsker du ofte at du havde sagt noget andet ?
 8. Føler du ofte at du giver mere end du modtager ?
 9. Gør du ofte andre tjenester i håbet om at andre vil gøre gengæld eller synes bedre om dig ?
 10. Har du en tendens til at ”smelte sammen” med din partner  ?
 11. Når et andet menneske er tiltrukket af dig oplever du så, at du lukker vedkommende ind eller trækker dig i kontakten ?
 12. Fantaserer du ofte om at din partner vil være dig utro / forlade dig ?
 13. Søger du hele tiden bekræftelse fra din partner om at du og jeres forhold er vigtigt ?
 14. Oplever du at du kan være for undskyldende, udglattende, forstående  ?
 15. Er det svært at sige nej ? og at holde ud at mærke at du har sat en grænse ?
 16. Har du oplevet at du har overskredet andres grænser / fået at vide at du er for meget / vil for meget ?

Hvilke af disse udsagn føler du bedst beskriver dig ?

--- o O o ---

 

DIS-ORGANISERET TILKNYTNING

 Uforløste traumer og alvorlige tab

 

Tidlige erfaringer:

 1. Var du ofte bange for én eller begge af dine forældre ?
 2. Følte du dig ofte overvældet i kontakten – din forælder var ”for meget” , for voldsom , for kaotisk og uforudsigelig ?
 3. Følte du dig afskåret fra at søge trøst og kontakt  fra den som skræmte dig ?
 4. Var dine forældre ofte selv bange eller ude af sig selv ?
 5. Måtte du nogen gange tage forældrerollen og berolige/ trøste dine forældre ?
 6. Prøvede du at kontrollere / dæmpe/ humørstyre dine forældre ?
 7. Er der episoder som du husker men som du synes er bedst at glemme og holde skjult ?

 

Aktuelle erfaringer:

 1. Har din partner nogensinde klaget over at du virker kontrollerende og styrende ?
 2. Oplever du ofte utryghed eller angst i dine forhold ?
 3. Bliver du ofte paralyseret eller fastlåst i problemer/ konflikter som virker uoverkommelige eller uløselige ?
 4. Bliver du overdrevet forskrækket når nogen pludselig kommer tæt på fysisk ?
 5. Kender du til at være lidt ”ved siden af dig selv” når bølger går højt i dine relationer ?
 6. Har du nogen sinde følt at du stivner og bliver helt ”frossen”?
 7. Kender du til at være splittet mellem en impuls til at komme tættere på og samtidigt føle det er nødvendigt at komme væk  fra vedkommende ?
 8. Er det lettere eller sværere for dig at vide hvad du føler i selskab med andre ?
 9. Overhører du nogen gange dine advarselssignaler i muligt farlige situationer ?
 10. Har du svært ved at sætte grænser overfor din partner ?  (se også særskilt spørgeskema om Respekt og Grænser) 

Hvilket af disse udsagn føler du bedst beskriver dig ? 

--- o O o ---

 
 
 
 
 
Kærlighed er måske ikke en følelse, men en kapacitet ?
 
 
Nogle psykologer taler om, at et barns kærlighed opleves som den dybe og fuldstændige afhængighed. Uden sine forældres kærlighed og omsorg vil barnet dø. "Uden jer - er jeg her ikke."
 
Forældres voksne kærlighed opleves som at være fuld af og flyde over med kærlighed. Der er rigeligt også til at dele ud af. Det kan altså mere betegnes som en kapacitet til at vise kærlighed, opføre sig kærligt, give ubetinget kærlighed - som en aktiv handling, udtrykt måske endda både i ord og handling.
 
For dem af os som til tider får rodet rundt i det ...... som tror, at selv om jeg er et voksent menneske så er min kærlighed ligesom et barns  en livsnødvendig - uden den kan jeg ikke leve..... som tror, at min voksne livspartners kærlighed skal ligne en forældre-kærlighed for at "være rigtig kærlighed" ..... for os, er der rigtig meget at hente i at kigge på vores tilknytningsmønstre.
 
For hvis du læser dette er du ikke længere et barn, og det er for sent at få de ideelle forældre til det barn du engang var, og det underfundige er, at hvis du fik en afhængigheds-kærlighed idag ville den alligevel ikke mætte det barn. Ligesom et måltid mad idag ikke ville kunne mætte din sult fra igår.  
 
At rydde op i tilknytningsforholdene øger dine muligheder for at få den type kærlighed der mætter dig idag.
Helle Dueholm | CVR: 26353262 | Kroghsgade 1, 2100 København Ø  | Tlf.: 26 20 39 28