Psykoterapi / Hvad er jeg god til ?

Hvad er jeg god til ?

Her er lidt om noget af det som jeg har rigtig gode erfaringer med at arbejde med. Måske kan det inspirere dig - rejse relevante spørgsmål - eller blot vække din nysgerrighed.....
 
Sorg - komplicerede omstændigheder i forbindelse med dødsfald
 
Angst - sygdomsbekymring - fobier
 
Seksuelle overgreb og misbrug
 
Svigt i den nærmeste familie - problemer med at finde ud af de intime relationer som voksen
 
Særlig Sensitivitet som et karaktertræk der kan medføre overvældethed og stress
 
Enkeltstående voldsomme begivenheder - brand, uheld og ulykker
 
Eksistentielle kriser - meningsløshed - når du mangler retning i dit liv
 
Spirituelle åbninger / kundalini-rejsning som ikke er intergreret
 
 
Helle Dueholm | CVR: 26353262 | Kroghsgade 1, 2100 København Ø  | Tlf.: 26 20 39 28