Psykoterapi / Mindfulness /Mindsight®-terapi

Mindfulness / Mindsight® - terapi

Inde i ethvert menneske er der et indre liv af tanker, følelser og kropslige sansninger. Fyldt med minder og ønsker, håb og drømme. Som et hav i bevægelse. Nogle gange går bølgerne højt og hvirvlerne truer med at trække dig ned, andre gange er der blikstille.
 
Måske har du oplevet at bølgerne i et øjeblik slår kraftigt mod bolværket, for så kort tid efter igen at aftage. Andre perioder i dit liv har måske mere været oplevelsen af en endeløs efterårsstorm, hvor det slet ikke forekommer muligt at ændre på tingenes tilstand.
 
Mindsight® er en evne til at håndtere disse strømme og bevægelser på en måde som giver indflydelse og en følelse af mestring. Mindsight® kan beskrives som en fokuseret opmærksomhed som gør det muligt at iagttage mit eget sind – det indre hav - udefra. At iagttage uden at blive kidnappet af indholdet, at blive opmærksom på indgroede tankemønstre og bevæge mig udover en følelsmæssig re-aktivitet. 
 
Forskellen kan illustreres ved forskellen mellem at mærke hvilke følelser/signaler jeg oplever, og at tro at det er hvem jeg er. Jeg mærker min vrede, men det er ikke ”hvem jeg er” – det er et forbigående emotionelt signal blandt mange mulige.
 
Kapaciteten til at fokusere i Mindsight®  gør det muligt at identificere hvad der er tilstede i dit indre univers, at acceptere at det er sådan du har det og dermed er døren åben til forandring. Du får betydelig større indflydelse i dit liv, når du er klar over dit indre landskab og dermed kan sikre din manøvrefrihed. Du kan vælge de handlinger der tjener dig bedst frem for en ”bevidst-løs” følelsesmæssige reaktion på et tidligere mønster.
 
Fra psyko- neurologiens verden viser forskningsresultater nu, at denne måde at træne din bevidsthed på skaber håndgribelige og fysiske ændringer i din hjernes måde at bearbejde informationer på. Og det er en træning – en læring af en ny måde at forholde dig til dit liv og din verden på.
 
På denne måde kombineres gammel viden fra meditationens og Mindfulness-verdenen med moderne psykologisk indsigt.
 
F.eks. vil problemer og udfordringer fra Særlig Sensitivitet eller følgevirkninger af tidlige svigt eller direkte konkrete traumatiske oplevelser kunne høste stor fordel af disse måder at arbejde på.
 
 
 
Her kan du se et klip med
Dr. Dan Siegel der forklarer
Mindsight ®
 
 
 
 
Helle Dueholm | CVR: 26353262 | Kroghsgade 1, 2100 København Ø  | Tlf.: 26 20 39 28