Uddannelser og kurser:
 
IATP-uddannelse i Professionel Udbrændthed og Resiliens
 
The Compassionate Brain,
v/ Rick Hanson, Buddha's Brain
 
Angst og komplicerede tab
v/ Marianne Davidsen-Nielsen
 
Mindfulness & Psychotherapy
v/ Siegel / NICABM, USA
 
Certificeret Mindfulness Instruktør
v/ Charlotte Mandrup
 
Tilknytning & Traumer
v/ Dianne Poole Heller
 
Bevidsthedsfordybelse & Neuroaffektiv Udvikling
v/ Bentzen og Hart
 
Hjerteresonans / HeartMath
v/ Whitehouse, HeartMath Inst USA
 
Somatic Experience Practitioner 
v/ Peter Levine
 
Psykoterapeutisk Overbygning
v/ Psykoterapeutisk Institut
 
Psychotherapist Training
v/ Spectrum, London
 
Counsellor Training
v/ Manor House, London
 
Enneagram Teacher in Oral Tradition
v/Helen Palmer, USA
 
International diplomat 1987-2000
 
Cand.jur. 
Københavns Universitet

Hvem er Helle Dueholm ?

Idag er mit fokus de individuelle sessioner, hvor jeg håber at medvirke til en dyb kontakt og indsigt i dig selv, og bringe klarhed til dine problematikker og dilemmaer. Jeg bringer al min teoretiske og menneskelige viden og erfaring ind i vores arbejde, uden at det på noget tidspunkt fjerner fokus fra den proces der sker i dig lige her og nu.

Jeg lægger stor vægt på mit kropsterapeutiske arbejde gennem behandlingsforløb på briks med kropsbevidsthed og balancering af stresstilstande i kroppen.

Jeg ofte bliver valgt som terapeut p.gr.a. min dybe forankring i at arbejde kropsligt og fordi mine klienter ved, at de kan have tillid til mig.

Min kommunikationsform er direkte og reflekterende, snarere end at give færdige råd. Jeg taler ofte "i billeder" og arbejder helst med et glimt i øjet overfor livets uudgrundelighed.

 

I 2002 startede jeg min private praksis som psykoterapeut.

Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen som har godkendt min faglige uddannelse og mængden af min faglige erfaring.

Gennem årene 2004 - 2019 arbejdede jeg også med akut kriseterapi og kriseindsatser. Og stresshåndtering har været en stor del af mit fagområde.

Fra 2018 - 2021 har jeg undervist på Psykoterapeutisk Institut i Stress, Angst og Depression ud fra en neuropsykologisk forståelse samt Etik.

Fra 2021 - 23 har jeg bistået med etableringen af en ny psykoterapeutisk uddannelse hos Academy Copenhagen.
 
 
Oprindeligt er jeg uddannet cand.jur. og arbejdede i 13 år i Udenrigsministeriet som tjenestegørende både i Udenrigsministeriet og ved internationale organisationer og ambassader i udlandet.
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
Uddrag fra bogen "Karrierespring" om mit spring fra  "karrierejob"  til drømmejob
 
Helle Dueholm | CVR: 26353262 | Kroghsgade 1, 2100 København Ø  | Tlf.: 26 20 39 28