Profil / Faglige baggrund

Faglige baggrund

Mit arbejde har sit udspring i disse primære kilder:
 
 
Specialisering i chok-, stress- og traumeterapi – med en kropsterapeutisk tilgang baseret på bl.a. Somatic Experience ®,  Mindfulness- praksis og bevidsthedsarbejde samt Tilknytningspsykologi / neuroaffektiv udvikling.
 
Uddannet i Mindfulness som psykoterapeutisk redskab - NICABM, USA foråret 2012
 
Certificeret i Mindfulness i Erhvervslivet v/ Charlotte Mandrup 2011
 
 Eksistentiel psykoterapi – Overbygning på Psykoterapeutisk Institut.
 
Gestalt-, kognitiv- og humanistisk psykoterapi – uddannet i London, Manor House Center samt  Spectrum School of Psychotherapy.
 
Enneagram-coach - uddannet v/ Helen Palmer, David Daniels, Stanford Uni., USA
 
Jeg er i løbende professionel supervision og efteruddannelse.
Medlem af Dansk Psykoterapeut-forening (MPF).
 
 
Oprindeligt er jeg uddannet cand.jur fra Københavns Universitet. Jeg har arbejdet som diplomatisk medarbejder i 13 år i Udenrigstjenesten -  i Udenrigsministeriet i København samt på poster ved NATO - Bruxelles, FN - New York samt på ambassaden London indtil 2000.
Helle Dueholm | CVR: 26353262 | Kroghsgade 1, 2100 København Ø  | Tlf.: 26 20 39 28