Ressourcer / MindSight - Særlig Sensitivitet

MindSight - Særlig Sensitivitet

Særlig Sensitivitet er et karaktertræk. Det anslåes, at ca 20% af befolkningen har dette karaktertræk i større eller mindre grad. Mennesker der er Særligt Sensitive har et nervesystem, som bearbejder alle stimuli mere dybt end gennemsnittet. Derfor tager de alle oplevelser dybere ind, og er derfor ofte kreative, begavede, dybsindige og har stor indlevelsesevne.

 

Særligt Sensitiv- karaktertrækket har både fordele og ulemper. På den ene side giver det en stor indlevelsesevne, er ofte gode til at afkode sociale situationer og dynamikker samt give en stor indsigt i andre mennesker.

 

På den anden side kan selv de mest almindelige indtryk fylde meget og mennesker med dette karaktertræk vil let blive overvældet af informationer, føle sig udenfor eller direkte forkert eller kejtet i visse sociale sammenhænge. Personlighedstrækket kan desuden i visse kulturer/ arbejdskulturer fremstå som en belastning fremfor et aktiv.

 

Det handler for et menneske med karaktertrækket om at finde en hverdag med et ”tilpas” niveau af stimulering og input – hverken altid for meget eller i den anden yderposition i en hel tilbagetrækning fra verden.

 

Erkendelsen eller opdagelsen af at du har dette karaktertræk er alene noget du kan fastslå. Det er ikke en diagnose, og det er ikke et tegn på at du er skrøbelig eller sart. Mælkebøtte er ikke ”stærkere eller mere robuste” end en orkide. Planterne fordrer bare forskellige forhold i væde og temperatur for at trives.

 

Særligt Sensitiv-karaktertrækket ser forskelligt ud hos det individuelle menneske. Der er i bøger og på hjemmesiden www.sensitiv.dk forskellige spørgeskemaer og tests som måske kan hjælpe dig med at afklare om du kan genkende trækket hos dig selv.

 

At dyrke og fremme de positive kvaliteter i karaktertrækket forudsætter at du kan indtage en positiv og konstruktiv indstilling til at være Særlig Sensitiv. At du kan acceptere at det er sådan du nu engang er her i livet, og gøre en bevidst indsats for at skabe de bedst mulige trivselsbetingelser for dig – Mælkebøtte eller Orkide.

 

 

Mindfulness og Særlig Sensitivitet

Den indre fordybelse og opmærksomhedstræning som indgår i Mindfulness opbygger en fysisk og psykisk robusthed. Den vil kunne hjælpe dig med ikke blot at opdage at du er ved at være nået et mætningspunkt, så du kan passe på dig selv, men kan også hjælpe dig med at genfinde ro og sjælefred når du har været aktivt engageret i dit liv.

 

Du er velkommen på et mine kurser om Særligt Sensitivitet og Mindfulness i FOF-regi eller  kontakte mig hvis du ønsker individuelle sessioner i terapi eller coaching til at få det bedste ud af dit karaktertræk og styre bedst muligt udenom dine faldgruber.

Læs mere inde under "Sessioner"

 

Lyt til  interview om emnet fra programmet Tværs på P3 ved at klikke HER

 

Du kan se forslag til læsning og hjemmesider under menupunkt:

”Links” / ”WWW og Litteratur”

Helle Dueholm | CVR: 26353262 | Kroghsgade 1, 2100 København Ø  | Tlf.: 26 20 39 28