Mindfulness

 

Hvordan kan Mindfulness bidrage til dit liv ?

 

Meditation, Mindfulness, Mindsight eller ”fokuseret opmærksomhed” er fantastisk kraftfuldt. Det er også næsten umuligt at beskrive. Nærvær er virkeligt en tilstand eller en evne der bedst og mest tydeligt opleves.

 Enhver meditationspraksis har som sit omdrejningspunkt, at du kan stilne dit sind, din tankestrøm og følelsesstorme. Når du kan skabe lidt ”ro” indvendigt i din oplevelse vil du kunne få en stor indsigt i hvordan dit sind fungerer – hvordan dine tanker og følelser opstår og hvad de skaber i dig. I takt med at du bliver i stand til at identificere og iagttage dine tanker, følelser og kroppens sansninger frem for at identificere dig med dem, opnår du evnen til at have indflydelse på hvor din opmærksomhed går hen.

Når du har indflydelse på din opmærksomhed, har du indflydelse på hvordan og fra hvilket indre sted du lever dit liv og dine relationer. Vil du fortsat leve ”reaktivt” – reagerende på hvad andre gør og mener- eller ud fra din indre værdier, din ”værenstilstand”, din sjæl eller hvilket ord der nu bedst beskriver det for dig.

 

Forskellige typer meditation

 Meget forenklet kan man sige at de mange forskellige traditioner indenfor meditation kan deles op i to grupper: Indsigtsmeditationer og Tilstandsmeditationer. At meditere forudsætter ikke nogen form for religiøs overbevisning eller tilknytning.

Jeg arbejder primært med Indsigtsmeditationer, hvoraf Mindfulness / Vipassana traditionen udspringer. Her er fokus på ”lige nu”, hvad sker der i min oplevelse lige nu, ikke før jeg trådte ind ad døren, eller når jeg skal hjem bagefter. Der er ikke noget jeg skal gøre, blot være opmærksom på hvad der sker i min oplevelse – mine tanker, mine følelser og min krop. Observere uden at lade mig bortføre af noget af det – beholde det store overblik.

 

Tilstandsmeditationer søger at opnå en bestemt tilstand, bevidsthedsniveau, hvor man søger et bestemt resultat – det kan f.eks. være heling af en relation, harmonisering af egen-tilstand. At kunne arbejde meditativt på denne måde forudsætter også indledningsvist evnen til at du kan stilne sindet således at opmærksomheden kan skærpes.

 

Kan alle meditere ?

Meditation / Mindfulness er meget enkelt, men ikke let. En lærer kan hjælpe meget men det er kun gennem din vedholdende træning, at du får de store fremskridt. Jeg kan fortælle dig hvordan du cykler, men indtil du selv træder i pedalerne med hænderne på styret er instruktionen bare ord.

 

Det kan være udfordrende at begynde en Mindfulness-praksis og mærke at du endnu ikke er ”dygtig” til det. Det er så det du kan lære først: hvordan kan jeg tåle ikke at kunne det her endnu. At undgå dette ubehag er en mulighed, men så læres det aldrig. At vige væk fra Mindfulness fordi det udfordrer dig, er som at sige at du umuligt kan blive olympisk vægtløfter fordi du ikke kan løfte150 kg. Ingen starter ved målstregen. Hvis du ønsker at udvide rammerne i dit liv for hvad du kan tåle at mærke, så det er dine ønsker der styrer dit liv ikke din frygt for at mærke ubehag, så begynder du dér hvor du er og bygger gradvist op derfra.

 

Angst, fobier, store traumatiske oplevelser i bagagen eller tidligere psykotiske episoder er alle sammen indikationer, der betyder at du skal fare med lempe udi meditationernes verden. Mindfulness er stadig en mulighed for dig, men du har brug for et individuelt tilrettelagt træningsprogram, så kontakt mig hvis du kunne tænke dig at høre mere.

 

 
 
 
 
 
Meditation
kan forandre din hjerne
 
Her er en kort video om de videnskabelige beviser for, at meditation kan øge din hjernes kapacitet for:
 
koncentrationsevne
hukommelse
stress-tolerance
modstandskraft overfor depression
følelsesregulering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forskningen lover:
 
Du kan leve mere i Her & NU - mindre i fortiden og mindre i fremtiden
 
Indre Ro & Balance
Mindfulness modvirker angst, stress tilstande og depression. Du bliver mere robust til at håndtere kriser og modgang
 
Bedre kontakt til dig selv og andre
Udover at blive mere forankret i dig selv, får du også adgang til mere empati og forståelse for andre
 
Styrket sundhed og immunforsvar
 
 
 
 
 
 
Helle Dueholm | CVR: 26353262 | Kroghsgade 1, 2100 København Ø  | Tlf.: 26 20 39 28