Kurser / Akutte traumer

Akutte traumer

 
Som psykoterapeut med speciale i chok og traumeterapi ser jeg oftest klienter, hvis traumer ligger i fortiden, kortere eller længere tid tilbage. Det giver mullighed for at bearbejde og integrere tidligere overvældende oplevelser, som måske har etableret sig i belastende post-traumatiske mønstre.
 
Somatic Experience er oprindeligt udviklet til bearbejdelse af traumer og chok, og baserer sig på en neuropsykologisk forståelse af, hvad der sker i hjernen og nervesystemet efter en chokerende og overvældende begivenhed. Læs evt mere HER.
 
Når det gælder akutte traumer, overvældende begivenheder som har fundet sted i umiddelbar fortid, som måske endnu ikke er afsluttet og hvor det endelige omfang af skader og tab endnu ikke kan fastslåes kræves der ofte andre interventioner.
 
På denne workshop vil der blive givet en grundlæggende indføring i chok og traumers fysiologi, opståen og udvikling efterfulgt at præsentation af konkrete interventioner til den aktuelle situation og dagene umiddelbart herefter.
 
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og evt tage udgangspunkt i konkrete eksempler.
 
Workshoppen der varer ca 2,5 time retter sig mod professionelle terapeuter og rådgivere.
 
 
Dato er endnu ikke fastlagt.
 
Du er velkommen til at ringe eller SKRIVE hvis du vil høre mere.
 
 
 
 
Helle Dueholm | CVR: 26353262 | Vesterbrogade 18, 4. sal, 1620 København V  | Tlf.: 26 20 39 28