Mindfulness ferier - både for begyndere og erfarne

Individuelle sessioner - har du fundet din vej ?

Er du FRI FOR eller FRI TIL ?

Eneste vej ud ... er gennem - skift perspektiv

Mindfulness - som terapi eller meditationstræning

Mindfulness i naturen

 
 
Vejen til min sindsro går gennem Indsigt, Visdom og Medfølelse. 
Disse tre pejlepunkter har været mit personlige fyrtårn gennem en række år,
og danner omdrejningspunktet for min undervisning og terapi.
 
Meditation og Mindfulness har været måden jeg har styrket graden af Indsigt,
 
Medfølelse er den måde min indsigt danner bro mellem den indadvendte meditation og hvordan jeg agerer i livet. Meditation som er "selv-optaget" bliver hurtigt irrelevant.
 
Visdom fører til oplevelsen af at turde være tilstede,
at være synlig og handle i tillid til at alt er okay
- også når det slet ikke føles sådan.
 
 
--- o O o ---
 
Som psykoterapeut betoner jeg samarbejdsrelationen med dig. Jeg trækker på meget af den nyeste viden om psykologi, neuropsykologi, kropsterapi, og har gennem årene især vægtet arbejdet med traumer, stress, angst, overgreb og tilknytningsproblemer.
 
Som klient vil du kunne møde mange forskellige metoder i terapien. Nogle med en vis grad af samtale, medens vi andre gange vil arbejde mere ordløst og kropsbaseret. Alt afhængigt af hvad dine ønsker og behov inviterer til.
 
 
 
 
 
 
 Psykoterapi
 
Mindfulness
 
MindSight Terapi
 
Somatic Experience 
 
 
 
 
 
  
 
McMindfulness eller
en vej til Sandt Nærvær? 
 
Mindfulness er i disse år blevet meget populært, og som alt der bliver en del af POP-kulturen, risikerer Mindfulness at blive fortyndet og muligvis for tyndt.
 
Det er derfor dejligt at fagbladet for psykoterapeuter i maj måned 2015 udgav det første af to temanumre om mindfulness i det terapeutiske rum.
 
Læs min artikel i bladet ved at følge dette link:
 
VIL DU LÆRE MINDFULNESS ? 
se video klip om FOF - kurserne 
 
eller for de professionelle kurser
 
KOM IGANG MED MINDFULNESS 
Få 10 gode råd til at komme igang med din Mindfulness træning derhjemme 
 
MEDITATIONER
 Kurser 
 
 
 
 
 
Kvinder i Forandring og Forvandling 
5 dage hvor du virkelig kan sætte dig selv på dagsordenen. Et personligt udviklingsforløb som vil skabe et
"Før & Efter"
 
 
 
Fordybelse og meditation 
Meditationsgruppen fortsætter .....
 
 
 
 
 
Skal 2017 - ferien være en Mindfulnes ferie ?
Nu er der rejser både til Ithaka, Grækenland og Malta
 
 
 
Helle Dueholm | CVR: 26353262 | Vesterbrogade 18, 4. sal, 1620 København V  | Tlf.: 26 20 39 28